Aktualności :

Rekrutacja na studia I i II stopnia


na rok akademicki 2023/2024 


rozpoczęta! Wykonaj krok po kroku:

 

 

1. Zarejestruj konto


2. Wypełnij wszytkie dane


3. Wybierz kierunek i poziom studiówOd kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości po uwierzytelnieniu kserokopii na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu
  • 2 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych.
  • Umowa cywilno - prawna
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dowód wpłaty wpisowego

 


Do góry